logo
 

Informatie voor mentoren

Een mentor biedt een leerling steuntje in de rug bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Een mentor leeft mee en geeft het kind tips en goede raad.

Wat houdt het in?
Het gaat vooral om steun bij het leren omgaan met alle veranderingen in de brugklas. Hoe plan je je huiswerk en hoe kun je jezelf overhoren? Maar ook aandacht voor het belang van vragen stellen op school, het oplossen van problemen en de waarde van goed bestede vrije tijd. Kortom, de mentor loodst een leerling en indirect de ouders door de enorme veranderingen heen. Deze individuele begeleiding en positieve aandacht van de mentor heeft een gunstige invloed op de motivatie van de leerling en het zelfvertrouwen. Als mentor kan je goede schoolresultaten bevorderen en ook de betrokkenheid van ouders bij school vergroten.
 
Huisbezoek
De mentor bezoekt de leerling thuis. Door het wekelijks bezoek wordt 'school' een vast thema binnen het gezin. De mentor overlegt met toestemming van de ouders met docenten over de prestaties en het gedrag van de leerling. Zo nodig kan de mentor ouders extra ondersteunen door mee te gaan naar een gesprek of ouderavond. Mentoren kunnen rekenen op goede begeleiding vanuit de projectleiding van School’s cool IJmond.
 
Voor meer informatie over het mentorschap kunt u contact opnemen met School’s cool IJmond.

 

logoSchool's cool IJmond wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gemeente Velsen, Gemeente Heemskerk, Woningbedrijf Velsen, Gemeente Velsen, Gemeente Heemskerk, Woningbedrijf Velsen, Tata Steel, Kinderpostzegels Nederland,
BK groep
, Telstar Thuis in de Wijk, Rabobank, ING, J.C. Ruigrok Stichting, Study Consultancy.

Gemeente Velsen Gemeente Heemskerk Tata SteelKinderpostzegels Nederland BK Groep Telstar Thuis in de Wijk
rabobank ING ING Huijbens Study Consultancy Woningbedrijf Velsen