Thuismentor biedt een steuntje in de rug

Het preventieprogramma voor scholieren die extra steun nodig hebben, bijvoorbeeld bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, maar ook in andere leerjaren.

School's Cool IJmond is op zoek naar mentoren voor het schooljaar 2022/2023, meld je nu aan!

Over onsWelkom


Welkom op de website van de Stichting School's cool IJmond. Het preventieprogramma School's cool biedt mentorbegeleiding aan scholieren die extra steun nodig hebben bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Deze begeleiding wordt gegeven door serieuze vrijwilligers, die over voldoende opleiding en levenservaring beschikken en affiniteit hebben met schoolgaande jeugd. De thuismentoren van School’s cool bezoeken hun leerling wekelijks thuis gedurende anderhalf jaar. Zij bieden individuele begeleiding waarmee de leerling een basis legt voor een geslaagd vervolg van de schoolcarrière. Dit motiveert en beschermt tegen onnodig afglijden en voortijdig schoolverlaten. School’s cool is in 1997 in Amsterdam opgericht en sindsdien enorm gegroeid. De aanpak werkt zo goed, dat School’s cool zich inmiddels één van de oudste en meest succesvolle mentorprojecten in Nederland mag noemen! In de regio IJmond valt de projectleiding van School’s cool onder de verantwoordelijkheid van OOK Pedagogische Expertise Groep in Velserbroek.

#

#

Doelgroep


Het project School's cool richt zich op leerlingen die binnenkort het basisonderwijs verlaten en extra risico lopen op schooluitval op de middelbare school. Niet omdat er wat mis is met die leerlingen, maar omdat hun omgevingsfactoren niet gunstig lijken voor een goede start in het middelbaar onderwijs. Kinderen waarbij de basisschoolleraar zijn hart vasthoudt als de laatste schooldag nadert. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen uit gezinnen die onvoldoende zijn geïntegreerd in de samenleving, die de Nederlandse taal niet goed beheersen, waarvan één van de ouders ontbreekt of met medische, psychische, sociale of financiële problemen kampt.

Berichten

05 mei 2021
#

Nieuwe mentoren gezocht voor School’s cool IJmond 2023-2024

School’s cool IJmond is voor komend schooljaar weer op zoek naar mentoren uit de regio IJmond! De maatschappij heeft het afgelopen jaar flinke veranderingen doorgemaakt, maar het leven gaat door. Zo ook voor de kinderen die op het punt staan om de overstap naar de brugklas te maken of die door de lockdown een achterstand hebben opgelopen.

Lees meer
13 januari 2020
#

Help School's cool IJmond aan een Appeltje van Oranje!

Het mentorprogramma School’s cool IJmond maakt samen met de andere 27 vestigingen van School's cool in Nederland kans op een Appeltje van Oranje. Dit is een prestigieuze prijs, die koning Máxima namens het Oranje Fonds jaarlijks uitreikt aan uitzonderlijke sociale projecten. Stemmen op School's cool kan eenvoudig tot en met 15 januari via: stem.oranjefonds.nl/schoolscool.

Lees meer
13 mei 2018
#

Mentor en leerling samen op tribune bij Telstar

School’s cool IJmond is voor komend schooljaar op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die thuismentor willen worden voor leerlingen die door persoonlijke omstandigheden risico lopen op schooluitval. Met één tot twee uur begeleiding per week

Lees meer

werkwijzeWerkwijze


De vrijwilligers van School’s cool helpen aankomende brugklassers bij het maken van een goede start op de middelbare school. Met hun steun leert de leerling het hoofd koel te houden in deze spannende periode. Onze mentoren helpen hun leerling bijvoorbeeld met het plannen van huiswerk of het maken van een werkstuk, en geven tips over zelfstandig leren.

De mentor komt in de regel één keer per week bij de leerling thuis. Tijdens dit huisbezoek wordt aandacht besteed aan schoolkwesties, maar er is ook aandacht voor het belang van vragen stellen op school, het oplossen van problemen en de waarde van goed bestede vrije tijd. Kortom, de mentor loodst een leerling en indirect de ouders door de enorme veranderingen heen. Naast het huisbezoek heeft de mentor contact met de school en kan hij/zij de ouders vergezellen naar ouderavonden.De mentoren worden zorgvuldig door School’s cool geselecteerd en begeleid. Als er zorgen zijn over een leerling, dan overlegt de mentor met de projectcoördinator over de beste oplossing. De mentorbegeleiding duurt in principe anderhalf jaar, tot de leerling in de tweede klas van het voortgezet onderwijs zit en op school zijn draai gevonden heeft. In overleg kan de begeleiding eerder stoppen of juist langer doorgaan.

Inbreng ouders


Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de ouders alle schoolzaken nu maar aan de mentor overlaten. Op de dagen dat de mentor niet komt, is het de taak van de ouders om hun kind te ondersteunen en motiveren. Van de ouders wordt ook verwacht dat zij zorgen voor een rustige plek in huis en dat zij belangstelling tonen voor wat hun kind op school heeft meegemaakt of gedaan.

Grenzen begeleiding


Het project School 's cool is geen bijlesinstituut. Natuurlijk helpen de mentoren hun pupillen soms bij hun huiswerk, maar hun taak is meer gericht op de methode van het leren en het aanbrengen van systematiek. Bijvoorbeeld door het kind zijn eigen werk te laten corrigeren en de behaalde cijfers juist te laten noteren. De thuismentor is met nadruk geen hulpverlener. Als een leerling zich erg problematisch ontwikkelt en daardoor de mentor als vrijwilliger ook te zwaar gaat belasten, wordt meer specifieke en professionele hulp gezocht. Ook neemt de mentor niet de opvoeding van de ouders over. Die blijven altijd verantwoordelijk, ook voor de schoolcarrière van hun kind.

Mentor

Een mentor biedt een leerling een steuntje in de rug bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.
Een mentor leeft mee en geeft het kind tips en goede raad.Wat houdt het in?


Het gaat vooral om steun bij het leren omgaan met alle veranderingen in de brugklas. Hoe plan je je huiswerk en hoe kun je jezelf overhoren? Maar ook aandacht voor het belang van vragen stellen op school, het oplossen van problemen en de waarde van goed bestede vrije tijd. Kortom, de mentor loodst een leerling en indirect de ouders door de enorme veranderingen heen. Deze individuele begeleiding en positieve aandacht van de mentor heeft een gunstige invloed op de motivatie van de leerling en het zelfvertrouwen. Als mentor kan je goede schoolresultaten bevorderen en ook de betrokkenheid van ouders bij school vergroten.

Huisbezoek


De mentor bezoekt de leerling thuis. Door het wekelijks bezoek wordt 'school' een vast thema binnen het gezin. De mentor overlegt met toestemming van de ouders met docenten over de prestaties en het gedrag van de leerling. Zo nodig kan de mentor ouders extra ondersteunen door mee te gaan naar een gesprek of ouderavond. Mentoren kunnen rekenen op goede begeleiding vanuit de projectleiding van School’s cool IJmond.

Voor meer informatie over het mentorschap kunt u contact opnemen met School’s cool IJmond.

Vooroordelen over mentorschap weerlegd

Ik ben te jong om mentor te worden.

De jongste mentor tot nu toe begon op 22-jarige leeftijd, de oudste op zijn 77ste.

Ik heb geen onderwijservaring.

Geen bezwaar.

Ik heb geen kinderen en dus ook geen ervaring met ze.

Put uit uw eigen jeugd!

Ik heb een volledige baan.

Het huisbezoek kan ook in de vroege avonduren plaatsvinden. Of uw werkgever geeft u de gelegenheid om dit tijdens werktijd te doen.

Ik ben alles van school vergeten.

Gelukkig maar, want alles is veranderd.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend informatiegesprek

Ouders

Als uw kind naar de brugklas gaat, roept dat vragen op.
Kan uw kind de lessen begrijpen? Hoe houdt u zicht op uw kind? Wie helpt met huiswerk?
Als u of de leerkracht zich zorgen maakt, kan een thuismentor een grote geruststelling zijn.

Een thuismentor


Een thuismentor is een vrijwilliger die uw kind helpt om een goede start te maken in de brugklas. Deze man of vrouw wordt zorgvuldig door School's cool geselecteerd en begeleid. Uw kind krijgt tips en adviezen en oefent met zelfstandig leren. De thuismentor komt wekelijks voor uw kind bij u thuis.

Contact met School


U houdt de volledige verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaan van uw kind. Als u wilt kan de thuismentor u steunen in het contact met school. Daarnaast vraagt School's cool uw toestemming om de thuismentor zelfstandig met school te laten overleggen. Dit is nodig om de juiste begeleiding te kunnen bieden.

Resultaten


90% van de leerlingen die een School's cool thuismentor hebben, gaat over naar de tweede klas op hetzelfde niveau of hoger. Daar doen we het voor! Maar het belangrijkste is uiteraard dat uw kind goed in zijn of haar vel zit.

Wilt u een thuismentor voor uw kind?
Neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

Herkent u dit?

Mijn kind heeft moeite met het begrijpen van taal

Heeft uw kind moeite met het lezen, schrijven of begrijpen van de taal. Hier kan een thuismentor mee helpen.

Mijn kind is snel afgeleid

Is uw kind een dromer of heeft uw kind last van concentratieproblemen? Dan kan een thuismentor hulp bieden.

Mijn kind houdt zich niet aan afspraken

Goed leren plannen kan zorgen voor overzicht en structuur. Een thuismentor kan ondersteuning bieden.

Mijn kind haalt veel onvoldoendes

Extra hulp nodig bij efficiënt leren? Een thuismentor kan hierbij helpen.

Dan kan een thuismentor een grote steun zijn!

LeerlingInformatie voor leerlingen


Als je naar de brugklas gaat kun je wel wat steun gebruiken: nieuwe klasgenoten, vreemde vakken, verschillende docenten en meer huiswerk. Het is fijn om naast je ouders iemand te hebben die je op weg helpt, zodat je niet in de stress raakt, maar goede resultaten haalt!Herken je dit?


Lage cijfers, geen zin meer om naar school te gaan of eigenlijk naast je schoolwerk te weinig tijd om leuke dingen te doen? Heb je bijvoorbeeld moeite met rekenen of taal, of vind je het lastig om je te concentreren en te leren voor een toets? De overstap van de basisschool naar de middelbare school is hartstikke spannend. Herken je dit? Dan kan een thuismentor je hierbij helpen. Omdat veel dingen net even iets anders gaan in het voortgezet onderwijs, kan een thuismentor hulp bieden en je ondersteunen bij deze veranderingen.


Jouw persoonlijke coach


Je mentor is jouw persoonlijke coach. Hij of zij komt elke week ruim een uur bij je thuis, speciaal voor jou. Jullie oefenen met zelfstandig leren en huiswerk plannen. Als je iets niet snapt krijg je uitleg of tips om zelf het antwoord te vinden. Je kunt je mentor altijd om raad vragen. Ook als je bijvoorbeeld ruzie hebt op school of je niet op je gemak voelt. Soms valt er vast ook iets te lachen of gaan jullie een keer op stap. Je mentor kan met jou naar een leuke hobby of sport zoeken, want ook dat is belangrijk voor je schoolresultaten. Je mentor overlegt regelmatig met je ouders.

Hoe is het om een mentor te hebben?


Iedere mentor is anders, maar één ding is zeker: je mentor gaat voor jou! Puur omdat het belangrijk is dat jij goed door de brugklas komt.

Scholen

Voor leerlingen kan het een grote stap zijn om van het basisonderwijs naar de brugklas te gaan. Als leerkracht of intern begeleider bent u waarschijnlijk degene die het best kan inschatten of een leerling extra hulp kan gebruiken. De koppeling van een vrijwillige mentor van School’s cool aan een leerling vindt in de regel en bij voorkeur in groep 8 plaats, dus nog voor de overgang naar de brugklas. In sommige gevallen kan dit echter ook aan het begin van de brugklas gebeuren.

Wat doet een mentor?


Een vrijwillige mentor van School’s cool komt bij de leerling thuis en biedt steun bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Deze steun richt zich vooral op het leren omgaan met veranderingen en het ontwikkelen van leervaardigheden en motivatie voor goed presteren in een passende opleiding.

De mentor helpt de leerling bij het leren plannen van het huiswerk en leert hem of haar hoe je jezelf kunt overhoren. Verder is er aandacht voor het belang van vragen stellen op school, het oplossen van problemen en het indelen van de vrije tijd.


Uw leerling bij School’s cool


Wanneer u het idee heeft dat een leerling extra steun kan gebruiken, kunt u dit bespreken met de leerling, de ouder(s) of verzorger(s). Als iedereen instemt, kunt u de leerling voordragen. Indien een leerling op uw school begeleiding krijgt van een thuismentor van School’s cool, zal hij/zij of de ouders/verzorgers dat in de regel ook aan u melden. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u er naar vragen binnen uw school.


Wat merkt u van de thuismentor?


In veel gevallen gaat een thuismentor mee naar ouderavonden of tien minutengesprekken, zeker wanneer de ouder of ouders hierbij vanwege taalproblemen of cultuurverschillen ondersteuning kunnen gebruiken. Daarnaast kan de thuismentor contact opnemen met de schoolmentor of andere docenten of vice-versa als hier behoefte aan is.

In klas twee zal de thuismentor de begeleiding van de leerling in stappen afbouwen. Als het goed gaat met de leerling op school en hij zijn draai gevonden heeft, kan dit snel gebeuren. In sommige gevallen kan de begeleiding nog wat langer duren of wordt langzamer afgebouwd. Een aantal School’s cool vestigingen heeft vervolgtrajecten, waarvoor de leerling indien nodig en gewenst in aanmerking kan komen.


bedrijven

School's cool is op zoek naar bedrijven die hun werknemers voor een mentorschap willen interesseren. Als werkgever stelt u uw werknemers in staat om het mentorschap (deels) onder werktijd te vervullen. Met één tot twee uur per week kunt u al een leerling helpen. Voor uw werknemers is dit een mooie kans om hun kennis en ervaring in te zetten om een kind te helpen. Voor u is het een prachtige vorm van lokaal betrokken, maatschappelijk ondernemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleiding van School’s cool IJmond.ContactContactinformatie

Wilt u meer informatie over School's Cool IJmond of voor vragen over het mentorschap kun u contact opnemen met de projectleiding van School's Cool IJmond

Wij willen graag nader met u kennis maken

+31625188080 Zadelmakerstraat 28 1991 JE Velserbroek info@schoolscoolijmond.nl www.schoolscoolijmond.nl